วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนะนำสมาชิกกกลุ่ม06


สมาชิกกลุ่มมีดังนี้...

นายวัชระ คูเจริญ รหัส 500918
นายรชา นันทเลขา รหัส 501035
นางสาวเบญจพร โพธิ์คำ รหัส 503912
นางสาวอภิรดี ตรีลพ รหัส 505040
นางสาวมณทิชา เฮงตระกูล รหัส 505293

นางสาวชินาภรณ์ คล้ายสงคราม รหัส 505789

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น